ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

  ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
  ਜ਼ਹੂਹੁਜ਼ / ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
  ਵਾਪਸ

  ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

  ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ https://www.arcorawasserhahn.de/ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਅਸੀਂ," "ਸਾਨੂੰ," ਜਾਂ "ਸਾਡੇ") ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਟੱਲ anonymੰਗ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਜਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

  ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ

  ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.

  ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

  ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

  Ⅰ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ:

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ onlineਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਜਾਂ chatਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ, ਸਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

  Ⅱ. ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ:

  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ / ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾ ofਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਅਤੇ ਕੰਪਿ informationਟਰਾਂ, ਫ਼ੋਨਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ

  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  Ⅰ. ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ:

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  Ⅱ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ:

  ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

  ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

  "ਕੂਕੀਜ਼" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

  ਕੂਕੀਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਕੰਪਿ widelyਟਰਾਂ, ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਕੂਕੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ "ਕੂਕੀਜ਼" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

  ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪ ਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ.

  ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

  ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

  ਡੇਟਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

  Ⅰ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ:

  ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਈਈਏ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਲਾਜ - ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਯੂ) (“ਜੀਡੀਪੀਆਰ”) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ.

  Ⅱ. ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ:

  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਵਿਯੋਜਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਸਪਿਨ-ਆਫ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ. ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

  Ⅲ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ - ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ.

  ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ. Yourਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ.

  ਤੀਜੀ-ਪਾਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਡਾਟਾ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, reasonableੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਅਵਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ.

  ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

  ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਗਈ ਗੋਪਨੀਯ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

   

  ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ

  X

  ਮੇਰਾ ਪੈਰ

  X
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ 10% ਕੂਪਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
  ਮੁਫਤ ਛੂਟ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਗਾਹਕੀ ਲਓ. ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ!
   ਮੇਰੀ 10% ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
   ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ
   ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ.